Audio Analogue Verdi Settanta VT

Specifications:

Channels: 2.
Input impedance: 40 kOhm.
Phono MM input impedance: 56 kOhm.
Phono MC input impedance: 100 Ohm.
Power on 8Ω load: 70 W.
Line Gain: 12 dB.
Power Amp gain: 32 dB.
Frequency Response(Att. 0dB, -3dB band): > 100 KHz
Input Noise(Band limits 0Hz-80kHz/A-weighted): -100 dBV µV.
SNR: 104 dB.
Dimensions(HxWxD): 80 x 445 x 405 mm.
Weight: 10,7 Kg.

Specifications:

Channels: 2.
Input impedance: 40 kOhm.
Phono MM input impedance: 56 kOhm.
Phono MC input impedance: 100 Ohm.
Power on 8Ω load: 70 W.
Line Gain: 12 dB.
Power Amp gain: 32 dB.
Frequency Response(Att. 0dB, -3dB band): > 100 KHz
Input Noise(Band limits 0Hz-80kHz/A-weighted): -100 dBV µV.
SNR: 104 dB.
Dimensions(HxWxD): 80 x 445 x 405 mm.
Weight: 10,7 Kg.

Audio Analogue Verdi Settanta VT

Audio Analogue Verdi Settanta VT

Molimo Vas ispunite osnovne kontakt podatke u nastavku kako bi na Vaš zahtjev dostavili ponudu o proizvodu i odgovorili na vaš upit

Zanima me proizvod: Audio Analogue Verdi Settanta VT